Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giúp việc nhà, trông em bé, chăm người ốm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.87 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ LY Tuyển Dụng 01 Nữ Chăm sóc người ốm tại nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai

26/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.26 HỘ GIA ĐÌNH ĐẶNG THỊ LOAN Tuyển Dụng 01 nữ giúp việc nhà, chăm bé 2 tuổi. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.36 HỘ GIA ĐÌNH ANH HÀNG - GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

16/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

16/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.33 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ MAI - TẠP VỤ LÀM 1/2 NGÀY Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.33 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ MAI - GIÚP VIỆC NHÀ, Ở LẠI Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.5 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ ĐÔNG Tuyển dụng 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

03/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.600 HỘ GĐ ANH HÙNG Tuyển Dụng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/12/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

19/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.591 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ CÚC TUYỂN DỤNG 01 nữ chăm sóc người già. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/12/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Gia Lai

11/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.590 NHÀ SẠCH GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 nữ nhân viên nhà sạch. - Trình độ: LĐPT. - Lương 40-50.000/ giờ. - TGLV: Theo giờ. - Địa bàn làm việc: Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/12/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.559 HỘ GĐ ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN Tuyển Dụng 01 Nữ giúp việc nhà, trông trẻ. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai

24/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.557 HỘ GĐ PHAN KIM CHI Tuyển Dụng 01 Nữ giúp việc nhà, trông trẻ. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

23/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.528 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ MAI TRÂM Tuyển Dụng 01 Nữ giúp việc nhà, Nhà ở gia đình (1 người lớn, 2 bé nhỏ đi học). Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

10/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

10/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.488 HỘ GIA ĐÌNH ĐẶNG THỊ MỪNG Tuyển Dụng 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/10/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

18/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.483 HỘ GIA ĐÌNH ANH HÙNG Tuyển Dụng 01 Nữ Giúp việc nhà, chăm người già - 80 tuổi, đi lại được, Lương: 600.000 Số lượng: 1

16/10/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Thế, Pleiku, Gia Lai

16/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.458 ĐINH THỊ HẢI TRANG Tuyển Dụng 01 Giúp việc nhà, Gia đình 04 người lớn, 3 bé đi học, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

29/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 23.357 Công Ty TNHH Tiệm Phố Núi Tuyển Dụng 01 TẠP VỤ VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.427 HỘ GIA ĐÌNH LÊ THỊ HOAN Tuyển Dụng 01 nữ giúp việc nhà, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Gia Lai

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.409 TÂM ThANH SKINCARE & SPA TUYỂN DỤNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/08/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

22/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.363 HỘ GIA ĐÌNH ANH HUY TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.357 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THẢO TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, chăm người già (bà 70 tuổi, đi lại được). - Ăn ở lại cùng gia đình. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.356 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.350 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ NGUYỄN LOAN TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

10/07/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Thắng Lợi, Pleiku, Gia Lai

10/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.335 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ MAI Tuyển Dụng 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.301 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ SÔNG ĐÀ TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, trông bé khi đi học về. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

07/06/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai

07/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.294 CÔNG TY TNHH MTV SƠN HUYỀN PHÁT TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.280 TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH CÔNG Tuyển Dụng 1 nữ dọn dẹp nhà cửa, chăm em bé. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

23/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.275 HỘ GIA ĐÌNH LÊ DŨNGb Tuyển Dụng 01 Nữ Giúp việc nhà đi về, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã An Phú, Pleiku, Gia Lai

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.247 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN ĐỨC TÙNG TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nấu ăn, 01 nữ nhân viên nấu ăn cho nhân viên (khoảng 15 người) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.244 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THẢO PHẠM Tuyển Dụng 02 nữ trông bé 18 tháng, phụ việc nhà Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.238 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ TRÂM TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

24/04/2023

Đến khi tuyển xong