Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên Giao hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.531 CHI NHÁNH IA GRAI - VIETTEL POST GIA LAI Tuyển Dụng 03 NAM NHÂN VIÊN BƯU TÁ (Giao - nhận hàng hóa), Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.445 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT - CHI NHÁNH CHƯ SÊ. Tuyển Dụng 02 nam Nhân viên giao hàng. Theo xe tải giao hàng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

21/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.444 BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ Giao dịch viên hành chính công. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.326 CỬA HÀNG ĐẶC SẢN GIA LAI THU LOAN Tuyển Dụng 01 nhân viên nam/nữ đóng hàng, giao hàng. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/06/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.315 GIA ĐÌNH CHỊ NHUNG TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên giao hàng. Theo xe tải giao hàng. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

26/06/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.58 CTCP TM HƯNG PHÁT TUYỂN DỤNG II. 01 nam/nữ nhân viên giao hàng xe máy (xe của Lao động). Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.49 TẠP HÓA THÙY PHƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 nam giao hàng xe máy. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.708 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH - CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 15 nam/nữ nhân viên giao hàng. Lương: 10.000.000 Số lượng: 15

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

31/10/2022

Đến khi tuyển xong