Phiên giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn xã Glar - Huyện Đak Đoa

  • 08/09/2023
  • 465

Hôm nay, tại UBND Xã Glar - huyện Đak Đoa, Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm phối hợp với chính quyền, các Tổ chức Đoàn, Hội của địa phương và các Công ty, Doanh nghiệp, Cá nhân có nhu cầu Tuyển Dụng lao động tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động.

Phiên giao dịch việc làm là nơi Miễn phí tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và tư vấn định hướng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trân trọng kính mời nhân dân, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đến tham gia Phiên giao dịch việc làm./.